توضیحات

پیاده سازی و اخذ گواهینامه HSE در کرمان و برای شرکت پایا پی آسیا به عنوان یکی از شرکت های مطرح پیمانکاری کرمان انجام شد.

برای اخذ گواهینامه HSE  در کرمان ،اخذ گواهی ایمنی در کرمان ، اخذ گواهی ایزو در کرمان و مشاوره ایزو در کرمان با کارشناسان ما تماس بگیرید.