توضیحات

اخذ گواهی ارگانیک برای صنایع بسته بندی مهر و برای محصول خرما انجام شد . سردخانه مهر یکی از معتبر ترین مجموعه های صادراتی خرمای بم می باشد.

برای اخذ گواهی ارگانیک در کرمان ، اخذ گواهی FDA در کرمان ، اخذ گواهی گلوبال گپ در کرمان ، اخذ گواهی ایزو در کرمان با مشاوران ما تماس بگیرید.