توضیحات

مشاوره ، پیاده سازی و اخذ گواهینامه ایزو 22000 ، ایزو ایمنی و بهداشت مواد غذایی در بم کرمان و برای مجموعه توانمند مهرگان انجام گرفت ، اخذ گواهی مربوط به صادرات خرما ، ایزو صادرات خرما ، گواهی های بهداشتی خرما در کل کشور توسط مشاوران شرکت هادیان توسعه فردا انجام می گیرد.

برای مشاوره ایزو در کرمان ، اخذ ایزو در کرمان ، پیاده سازی ایزو در کرمان ، اخذ گواهی بهداشتی خرما ، اخذ ایزو در بم ، اخذ ایزو برای خرما با ما تماس بگیرید.

شرکت هادیان توسعه فردا به عنوان مشاور انجمن خرما فعالیت می کند و پروژه های زیادی برای اعضای انجمن پیاده سازی کرده است.