توضیحات

اجرای الزامات استاندارد ایزو 9001 در کرمان و در شرکت شکوفا صنعت پویا انجام شد. اخذ ایزو 9001 در کرمان توسط مشاوران شرکت هادیان توسعه فردا انجام می شود.