ممیزی شرکت ویژگان بسپار شرق پس از پیاده سازی موفق استانداردهای ISO 14001:2015 و ISO 45001:2018 توسط شرکت گلوبال گروب انگلستان و با ممیزی مهندس هادی امیری و مهندس مهدی بهروزی آرا انجام شد. تبریک به مدیریت محترم و کارکنان پر تلاش مجموعه

شرکت هادیان توسعه فردا در زمینه پیاده سازی و مشاوره استانداردهای ایزو فعالیت کرده و با گروه زیادی از صنایع کشور در این زمینه همکاری می نماید.