ممیزی آزمایشگاه دکتر یزدان پناه کرمان برای ششمین سال متوالی انجام شد ،

شرکت هادیان توسعه فردا این افتخار را داشته که برای 6 سال مشاوره پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001:2015) را در این آزمایشگاه انجام دهد . این آزمایشگاه از جمله معتبرترین آزمایشگاه های شهر می باشد و در سال های گذشته همواره در راستای کیفیت و ارتقای رضایت مراجعین گام برداشته است.

تبریک به مدیران محترم و کارکنان عزیز مجموعه