جهت دریافت رزومه شرکت هادیان توسعه فردا در پیاده سازی و مشاوره استانداردهای ایزو و اخذ گواهینامه های ایزو فایل زیر را دانلود کنید ، ما مفخریم که با شرکت ها و سازمان های بزرگی در سراسر ایران در زمینه مشاوره مدیریت کیفیت و استانداردهای بین المللی همکاری کرده ایم.

رزومه اجرایی شرکت هادیان